Вашата кошница

Какви други неща можем да „видим“ на детските рисунки?

Какви други неща можем да „видим“ на детските рисунки?
26 December, 2020

Според изследователи на изобразителните методи на психодиагностика като правило това са:

- нивото на общото психическо развитие на детето (колко „според възрастта“ е направена рисунката);
- дали детето е активно или пасивно;
- каква е способността му да планира действията си и нивото на самоконтрол, има ли импулсивност;
- дали има емоционална нестабилност (лабилност) или „инерция“ (скованост);
- дали има тревожност (като личностна черта) и тревожност (като състояние по време на прегледа);
- дали детето има страхове;
- има ли депресивни тенденции;
- какви са характеристиките на реакцията му на стрес (агресия, отдръпване, нещо друго);
- какво е нивото на агресивност на детето (и също какви са неговите форми: физическа и вербална, защитна и невротична агресия);
- това, което е типично за едно дете - фокус върху общуването (екстроверсия) или, напротив, върху неговия вътрешен свят (интроверсия); преобладаването на рационален или емоционален подход към света;
- дали има тенденция към демонстративно поведение;
- доколко е удовлетворена нуждата от комуникация и дали, напротив, има избягване на комуникация (аутизъм);
- наличието на асоциални тенденции;
- отношението на детето към сексуалната сфера;
- отношението му към семейството като цяло и към отделните членове на семейството.

Рисунката винаги е „специален случай“ и тя трябва да се разглежда само заедно с други рисунки на детето, с обясненията му към картината и семейната му ситуация.
Напишете коментар

За да оставите коментар, трябва да сте регистриран потребител.